Derome vinner stadsbyggnadspris i Landskrona

Genomtänkta lösningar både exteriört och interiört och att byggnaden är en god förebild, lyder delar av motiveringen. Priset ger en extra injektion för Derome i den fortsatta satsningen på trähusbyggande i Landskrona.

Syftet med stadsbyggnadspriset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med hög estetisk ambition.

"Minutiöst genomtänkta lösningar både exteriört och interiört gör byggnaden till en ytterst god förebild för hur de ursprungliga intentionerna för stadsdelen var satta”, lyder delar av motiveringen.

Fastigheten Ålgräset 3 ingår i kvarteret Havsbrisen som Derome utvecklat i Norra Borstahusen i Landskrona. Det består av 16 sammanlänkande villor med trästomme, putsad fasad och tegelinslag. Det fanns från början en tydlig plan att utgå från den äldre bebyggelsen som är typisk för området.

- Med projektet Havsbrisen är ambitionen att modernisera det gamla uttrycket i Borstahusen, berättar Anders Wennerström, projektchef på Derome. Att vi nu tillsammans med FOJAB får Stadsbyggnadspriset är det yttersta beviset att vi lyckas. Vi hoppas att det nya kvarteret uppskattas av alla Landskronabor, såväl besökare som boende.

 

Bra samarbete lägger grunden

Nyckeln till framgång stavas samarbete i alla delar av projektet. Tillsammans med FOJAB och husägarens önskemål har Derome tagit tillvara på tomten och anpassat den in i minsta detalj efter platsens förutsättningar. Det lyckade samarbetet gäller också relationerna med Landskrona stad som enligt Anders Wennerström har fungerat väldigt smidigt under alla år.

 - Vi har haft fantastiskt bra samarbete med kommunen och det är tydligt hur detta är en kommun som ser lösningar och som verkligen vill satsa på en hållbar och tilltalande arkitektur.

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri och verkar inom hela kedjan, från skog till färdigt hus. Koncernen har förutom bostadsutveckling även egna sågverk och bygghandelskedja.

- Det är extra glädjande att ett trähus vinner ett sådant här arkitektpris, säger Peter Mossbrant VD Derome Hus. Vi ser att intresset för trähusbyggande ökar stort i flera kommuner och eftersom trä är det mest hållbara byggmaterialet är det givetvis tillfredsställande.

 

Derome satsar brett i Landskrona

Det halländska familjeföretaget har varit verksamma i Landskrona i flera år. Både inom bostadsutveckling, men även bygghandelsverksamheten som har ett av sina regionlager i staden, vid öppnandet skapades drygt 60 arbetstillfällen på knappt ett år. Det planeras även för flera byggprojekt, bland annat Brf Strandkorgen som är 30 havsnära bostadsrätter i området Borstahusen. Derome ser positivt på framtiden och har förhoppningar att bidra med ännu fler bostäder till Landskronaborna.    
 

Ambitionen var att modernisera det gamla uttrycket i Borstahusen. Att vi nu tillsammans med FOJAB får Stadsbyggnadspriset är det yttersta beviset på att vi lyckats.
Anders Wennerström, Projektchef Region Syd

Motiveringen till stadsbyggnadspriset

”Norra Borstahusen och Strandbyn är en del av Landskronas nya stadsrand. Mellan den äldre bebyggelsen, naturen och havet uppstår ett intressant möte som ställer särskilda krav på utformningen. Fastigheten Ålgräset 3 är ett utmärkt exempel på hur traditionella volymer, material och färgsättning kan användas för att skapa ett naturligt sammanhang med platsen. Inspirationen från det gamla fiskesamhällets struktur, uppbyggnad och formspråk blir tydlig men i en modern tappning. Den vindskyddade innergården omsluts av häckar och komplementbyggnader arkitektoniskt väl sammankopplade med huvudbyggnaden. Omsorgen i arkitekturen och den höga kvaliteten fortsätter i gestaltningen av trädgården där både växt- och materialval ger ett väl avvägt, samlat och spännande intryck. Minutiöst genomtänkta lösningar både exteriört och interiört gör byggnaden till en ytterst god förebild för hur de ursprungliga intentionerna för stadsdelen var satta.”