Vanliga frågor och svar

Att köpa en ny bostad är en stor affär. För att känna dig trygg i ditt bostadsköp är det viktigt att få svar på dina frågor. Vi har samlat de vanligaste frågorna från våra kunder om allt från ekonomi till byggnationen. Fäll ner flikarna för att läsa mer om den del du är intresserad av. Vi har samlat mängder med frågor som våra kunder ofta ställer till oss. Hittar du inte det du söker så använd kontaktformuläret längst ner på sidan.

Vad ingår som standard i era bostäder?    

Besök sidan Standard och tillval för en överblick av vad vi erbjuder för inredning. Hos oss är varje bostadsområde unikt och valen du kan göra varierar boreoende på vad för typ av bostad det är. Exakt vilka produkter du kan välja mellan hittar du på respektive bostadsområdes sida här på hemsidan. Leta efter länken som leder till den digitala portal som visar vilken standard och vilka ev. tillval som går att göra i det valda projektet. Du hittar alla bostäder och områden på sidan Sök Bostad.

 

Var hittar jag information om vilka val jag kan göra?

När det är dags att göra tillval, får du tillgång till den digitala portal som visar standarden och de ev. tillval som kan göras i just din bostad. Om du inte har möjlighet att göra tillvalen via portalen, meddelar du kundansvarig eller projektledaren för projektet.

  
När ska jag göra mina val?

För varje bostad finns en tidplan (stopptid). Kundansvarig eller projektledaren kan hjälpa dig vid frågor. Vid köp av en bostad där stopptiden är över, ingår de tillval som valts av Derome. 

 

Hur gör jag tillval?

Efter att du har köpt bostad, kontaktar vi dig antingen via mail, brev eller telefon för att informera om tillvalshanteringen. Om det är många köpare som är i läge att göra tillval, kan det bli aktuellt med ett gemensamt informationsmöte. Som regel erbjuds du att göra tillvalen via en digital tillvalsportal. Givetvis hjälper vi till om du inte har tillgång till dator.

 

När ska tillvalen betalas?

För äganderätt: De tillval som har gjorts via Deromes tillvalsportal och hos Marbodal, betalas två månader innan tillträde. I de fall där det är möjligt att göra tillval direkt med entreprenörer, upprättas ett avtal mellan dig och entreprenören.
 

För bostadsrätt: De tillval som har gjorts via Deromes tillvalsportal ochäven hos Marbodal om det valet har funnits, ska vara betalt innan tillträdet. I de fall där det är möjligt att göra tillval direkt med entreprenörer, upprättas ett avtal mellan dig och entreprenören ochdå kommer fakturan från entreprenören. I det fallet gäller fakturans förfallodatum. Vi rekomenderar dig som köpare att avtala att en del av beloppet ska betalas först efter slutbesiktningen, så att du har möjlighet att godkänna produkten och arbetet innan betalningen ska vara gjord. 

 

Kan jag köpa in egna material som ni sätter in?

Om du vill välja egna produkter, utanför vårt sortiment, ska de monteras in efter tillträdet. Vi monterar inte dem pga att det vid ev. reklammationer blir svårt att reda ut ansvarsfrågan.  

 

Kan jag välja bort materialval och få ersättning för dem?

I projektets tillvalsportal visas de produkter som kan väljas och om det är möjligt att välja bort någon produkt. 

 

Kan jag göra ändringar i planlösningen?

I de projekt där det finns olika planlösningar framtagna, framgår det av ritningarna i säljbroschyren eller under projektet här på webben. Det är inte möjligt att göra ytterligare förändringar.  

 

Vad tål väggarna?

Beroende på vad som är bäst för det specifika projektet, kan väggarna vara olika uppbyggda. Om du önskar information om en specifik bostad, hittar du kontaktinformation på bostadens sida här på hemsidan.

 

Kan jag välja inglasad balkong?

Om det är möjligt framgår det i säljmaterialet. 

 

Får jag titta på min bostad innan inflyttning?

Om säkerheten kan garanteras på byggplatsen och det är tekniskt och tidsmässigt möjligt, anordnar vi visning någon gång under byggnationen.  

När ska jag betala min lägenhet? (bostadrätt)

1. Bokningsavgiften betalas, då reserveras bostaden för dig.

2. Förskottsavgift betalas på 5% av priset (max 150 000 kr och betalas vid tecknandet av förhandsavtalet). Redan inbetald bokningsavgift ska dras av från beloppet.

3. På tillträdesdagen ska resten av priset för bostaden betalas.

4. De tillval som har gjorts via Deromes tillvalsportal ochäven hos Marbodal om det valet har funnits, ska vara betalt innan tillträdet. I de fall där det är möjligt att göra tillval direkt med entreprenörer, upprättas ett avtal mellan dig och entreprenören ochdå kommer fakturan från entreprenören. I det fallet gäller fakturans förfallodatum. Vi rekomenderar dig som köpare att avtala att en del av beloppet ska betalas först efter slutbesiktningen, så att du har möjlighet att godkänna produkten och arbetet innan betalningen ska vara gjord.

 

När ska jag betala mitt hus? (äganderätt)

I entreprenadkontraktet finns en betalningsplan med datum för respektive betalning. Delbetalning 1 sker vid husleverans, delbetalning 2 ska betalas två månader innan tillträde och vid samma tidpunkt betalas även tillvalen som gjorts via Derome. Slutbetalning ska ske före tillträdesdagen.

 

 

 

Vad är insats och upplåtelseavgift?

 

Insatsen baseras på ett kvadratmeterpris och är lika för lägenheter med samma antal kvadratmeter. Upplåtelseavgift är den del av priset som styr marknadsvärdet, alltså det som skiljer två lägenheter med samma antal kvadratmeter i en bostadsrättsförening. Upplåtelseavgiften kan påverkas av ex. våningsplan, havsutsikt, uteplats/balkong, solläge etc.

 

 

 

Vad är ett byggnadskreditiv?

 

Det är en kredit som används när du bygger en ny bostad och som används för att betala stora fakturor under byggtiden. När bygget är klart läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt bolån.

 

 

 

Får en juridisk person köpa en bostadsrätt?

 

Nej, en juridisk person får inte köpa en bostadsrätt. Undantag är om det är en bostadsrättslokal.

 

 

 

När ska jag betala månadsavgiften för min bostadsrätt?

 

Månadsavgiften betalas till  bostadsrättsföreningen i förskott varje månad.

 

 

 

Kan jag anmäla om autogiro för min månadsavgift?

 

Kontakta bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare om du vill att månadsavgiften dras via autogiro.

 

 

 

När ska jag betala tomten, hur går det till?

 

Tomten ska betalas enligt tillträdesdag på köpekontraktet. Vanligtvis hjälper mäklare eller bank till med tillträde och betalning av tomten. Derome Hus skickar samtliga underlag till mäklare/bank, dvs köpebrev på tomten, fullmakt, registeringsbevis och betalningsinformation. Efter betalningen söker mäklare/bank lagfart på tomten.

 

 

 

När ska jag kontakta banken?

 

I samband med att du ska teckna ett bindande avtal (förhands- eller upplåtelseavtal) bör du kontakta din bank för att säkerhetsställa att du kan finansiera din bostad.

 

 

 

Vad är betalningssäkerhet?

 

En betalningssäkerhet är ett dokument som upprättas av banken. Det innebär att Derome Hus är garanterade pengarna enligt betalningssäkerheten. Betalningssäkerhetens belopp motsvarar entreprenadsumman plus eventuella tillval.

 

 

 

När får jag tillbaka min spärrförbindelse?

 

När allt är betalt skickar vi tillbaka spärrförbindelsen till banken.

 

 

 

Vart ska jag/banken skicka pantsättningshandlingar?

 

Om du lånar till din bostadsrätt så kommer banken att skicka ut pantsättningshandlingar till föreningens ekonomiska förvaltare. 

 

 

 

Vad är insats och upplåtelseavgift?

 

Det är en del av priset på din lägenhet (insats + upplåtelseavgift). Insatsen baseras på ett kvadratmeterpris och är lika för lägenheter med samma antal kvadratmeter. Upplåtelseavgift är den del av priset som styr marknadsvärdet, alltså det som skiljer två lägenheter med samma antal kvadratmeter i en bostadsrättsförening. Upplåtelseavgiften kan påverkas av ex. våningsplan, havsutsikt, uteplats/balkong, solläge etc.

 

 

 

Jag vill sälja min bostadsrätt jag köpt innan jag flyttat in, hur gör jag?

 

Har du endast tecknat förhandsavtal kan du inte sälja din lägenhet. Har du tecknat upplåtelseavtal kan du sälja din lägenhet men kom ihåg att du fortfarande är ansvarig att slutbetala lägenheten till bostadsrättsföreningen. All kontakt tom. tillträdesdagen sker mellan dig och bostadsrättsföreningen. 
 

 

Bokningsavtal - vad är det?

I samband med att du bestämmer dig för en bostadrätt hos mäklaren, upprättas ett bokningsavtal och en bokningsavgift betalas in. På så sätt reserveras bostadsrätten för dig. Om projektet av någon anledning inte genomförs återbetalas bokningsavgiften.

 

Vad är ett förhandsavtal?

Förhandsavtalet upprättas mellan dig och bostadsrättsföreningen. Avtalet förbinder föreningen att upplåta bostaden till dig och du förbinder dig att att köpa bostadsrätten. I avtalet ska den ekonomiska planen för förenigen redovisas. Innan avtalet upprättas, görs en kreditupplysning på dig som köpare. I samband med avtalets upprättande ska en förskottsavgift betalas. 

 

Vad är ett upplåtelseavtal?

Först när upprättelseavtalet tecknas blir du medlem i bostadsrättsföreiningen. Detta ska ske före tillträdet.

 

Vad förbinder jag mig till genom ett förhandsavtal/upplåtelseavtal?

Förhandsavtal är ett bindande avtal och du förbinder dig i detta avtal att köpa lägenheten och bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta lägenheten till dig. Ett upplåtelseavtal är också ett bindande avtal som tecknas mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Det är då du blir medlem i bostadsrättsföreningen. 

 

Jag ska skriva på både ett köpeavtal och ett entreprenadkontrakt. Varför är det två olika avtal?

Ett köpeavtal är ett bindande avtal på tomtköpet. Entreprenadkontraktet är dokumentet som förbinder Derome att bygga det hus som utlovats åt dig.

Vad är en bostadsrätt?

Som bostadsrättsinnehavare är du tillsammans med dina grannar ”delägare” i bostadsrättsföreningens fastighet. Det innebär att det är du och dina grannar som genom den styrelse ni väljer, bestämmer över ert bostadsområde. Föreningens kostnader för drift och underhåll, räntor, amorteringar samt avsättningar för yttre underhåll, betalas med årsavgifter (hyror) som du och övriga medlemmar betalar månadsvis till föreningen. Årsavgifternas storlek skall täcka föreningens självkostnader och skall beslutas av föreningens styrelse. 

 

När ska jag betala min bostad?

Vid köp av en bostadsrätt sker betalningen i olika delar, enligt följande:

  1. Genom att bokningsavgiften betalas, reserveras bostaden för dig.  
  2. Förskottsavgift om 5% av priset (max 150 000 kr) för bostadsrätten betalas vid tecknandet av förhandsavtalet. Redan inbetald bokningsavgift ska dras av från beloppet.
  3. På tillträdesdagen skall resterande del av priset betalas. 4. Ev. tillval via Derome Mark & Bostad ska vara betalda innan tillträde. Tillval via entreprenör faktureras direkt från dem och betalas utifrån fakturans förfallodag. Om du har frågor angående betalningar, kontakta vår ekonomiavdelning.

 

Hur funkar det med tillträde?

På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad och går bl.a. igenom drift och skötsel för bostaden. Om betalningen har skett någon vecka innan tillträdet får vi meddelande från banken om det, i annat fall behöver du visa kvitto för att kvittera ut nycklarna. Inbjudan med datum och tid skickas som regel ut i samband med information om besiktning av bostaden.

 

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är en egendom, t.ex. mark eller byggnad, som tillhör flera fastigheter gemensamt. Samfälligheten ska vara till nytta för fastigheten och kan t.ex. bestå av väg, sophus eller vatten- och avloppsledningar.

 

Vad ingår i månadsavgiften?

Vad som ingår i månadsavgifter är unikt för olika projekt. I kostnadskalkylen/ekonomiska planen framgår vad som ingår i din månadsavgift.


Vad ansvar jag för i min lägenhet?

Vid köp av din lägenhet får du en gränsdragningslista som reglerar ditt resp. bostadsrättsföreningens ansvar. 

 

Vad innebär skötselyta

I vissa föreningar tilldelas du som bostadsrättshavare en skötselyta. Denna skötselyta får du använda och du är även ansvarig för att sköta om den.

 

Får jag hyra ut min bostadsrätt i andra hand?

Du får hyra ut din bostadsrätt i andra hand om du har godtagbara skäl såsom arbete eller studier på annan ort, provbo med partner, tillfällig utlandsvitselse, eget boende på vårdhem, vård av anhörig, tid föratt  sälja bostadsrätt (vid svårsåld bostadsrätt). För uthyrning i andrahand krävs alltid styrelsens tillstånd. Styrelsen godkänner endast andrahandsuthyrning under en tidsbegränsad period, längst ett år i taget. Styrelsen godkänner inte uthyrning till juridiska personer.

 

Jag vill sälja bostaden jag köpt innan jag flyttat in, hur gör jag?

Har du endast tecknat förhandsavtal kan du inte sälja lägenheten. Har du tecknat upplåtelseavtal kan du sälja den. Dock står du som ansvarig för att bostadsrättsföreningen får in slutbetalningen för lägenheten. All kontakt fram t.o.m. tillträdesdagen sker också mellan dig och bostadsrättsföreningen. 

 

Vad gäller vid rökning?

Vid rökning på föreningens fastighet är det viktigt att tänka på den allmänna trivseln. Tag hänsyn till dina grannar och tänk på att rök lätt tar sig in i fastigheten via tilluftsventilerna.

 

Får jag grilla på min balkong?

Ja, du får grilla med elgrill på din öppna balkong. I många bostadsrättsföreningar iordningsställs gemensam grillplats på innergården, där du kan grilla med kol.

 

Får jag sätta upp markiser, staket, vind-/insynsskydd, skärmvägg eller liknande fast utrustning?

I och med att det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten, måste du ha ett godkännande från styrelsen innan du monterar upp ex. ett staket el. dylikt. I vissa kommuner kan det även krävas bygglov.

 

Vilka abonnemang måste jag själv teckna?

Vilka abonnemang du själv måste teckna är olika för olika projekt. I den ekonomiska planen framgår vad som ingår i din månadsavgift.

 

Vilka försäkringar tecknar bostadsrättsföreningen?

Bostadsrättsföreningen tecknar fastighetsförsäkring inkl. styrelseansvarsförsäkring. Som bostadsrättsinnehavare behöver du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

 

Behöver jag bostadsrättstillägg?

Ja, du behöver teckna ett bostadsrättstillägg som komplettering till din hemförsäkring. 

 

Hur väljs styrelsen för bostadsrättsföreningen?

Styrelsen väljs av medlemmarna (de boende) på föreningsstämman, efter att byggnationen är färdigställd. 

 

Vem sitter i styrelsen?

Under entreprenadtiden sitter en s.k. interimsstyrelse i bostadsrättsföreningen. Interimsstyrelsen sitter fram till projektet är färdigställt och en ny styrelsen kan väljas av de boende.


Hur fungerar det med ev. osålda lägenheter?

Om det finns osålda lägenheter vid föreningens start, köps dessa av Derome Hus som betalar månadsavgifterna för lägenheterna till föreningen. Föreningen eller du som bostadsrättshavare löper därför ingen ekonomisk risk.
 

Hur funkar det med tillträde?

På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad och går bl.a. igenom drift och skötsel för bostaden. Om betalningen har skett någon vecka innan tillträdet får vi meddelande från banken om det, i annat fall behöver du visa kvitto för att kvittera ut nycklarna. Inbjudan med datum och tid skickas som regel ut i samband med information om besiktning av bostaden.

 

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är en egendom, t.ex. mark eller byggnad, som tillhör flera fastigheter gemensamt. Samfälligheten ska vara till nytta för fastigheten och kan t.ex. bestå av väg, sophus eller vatten- och avloppsledningar. Det är samfälligheten som ansvarar för skötsel och underhåll av den gemensamma egendomen. 

 

Hur funkar det med avfallshantering?

Kontakta kommunen dit du ska flytta i god tid före du flyttar in, för att undvika att stå utan avfallshämtning.

 

Får jag titta på min bostad innan inflyttning?

Under besiktningarna finns det som regel möjlighet för dig att mäta och titta lite extra på din bostad. Om säkerheten kan garanteras på byggplatsen och det är tekniskt och tidsmässigt möjligt, anordnas det ibland visning under byggtiden.

Vad innebär en nyckelfärdig bostad?

Av oss köper du alltid en nyckelfärdig bostad vilket betyder att den dagen du får nycklarna i handen, är din nya bostad redo att flytta in i. Väggarna är målade, vitvarorna står på plats och värmen är på! Men innan du flyttar in har du haft möjlighet att göra olika materialval för att sätta din personliga prägel på ditt nya hem. I vårt sortiment ingår produkter och material av hög kvalitet från välkända varumärken.

 

Varför ska jag välja en bostad från Derome?

Av oss köper du en nyproducerad och  nyckelfärdig bostad till fast pris. Vi bygger i trä för framtiden och när du väljer att flytta till ett av våra hus, så får du de bästa förutsättningarna för att bo klimatsmart. Våra energieffektiva hus håller en hög prestanda där klimatskalet - väggar, golv, tak och fönster - ger en energiförbrukning långt under rådande krav. På så sätt blir husen energieffektiva och vi hjälps åt att skapa en hållbar framtid. Fördelarna med nyproduktion är många, Här kan du läsa om några utav dem som vi vill lyfta lite extra. Fördelar med nyproduktion.

 

Vad innebär ert trygghetspaket?

Att köpa sin egen nyproducerade bostad, är en av de största affärerna många gör. Vi vill att din bostadsaffär ska kännas trygg och att du ska njuta av resan fram till inflyttningsdagen. Därför erbjuder vi ett trygghetspaket, som till exempel kan hjälpa vid dubbel boendekostnad och garanterar en välfungerande bostadsrättsförening när du flyttar in. Vi kan även erbjuda ett avbokningsskydd, från signering av avtal fram till inflyttning. Som en del av Derome, Sveriges största familjeägda träindustri, vill vi erbjuda dig en trygg och smidig resa till ditt nya hem. Här kan du läsa mer om vårt trygghetspaket.

 

Jag har anmält intresse för ett projekt, vad händer nu?

När du anmält intresse för ett bostadsprojekt på vår hemsida så kommer du att få löpande information om projektet. Vi delar med oss av 3D-bilder, planlösningar och uppdateringar kring hur projektet löper på. Inför säljstart så kommer du att få allt säljmaterial skickat till dig så att du har möjlighet att förbereda dig i lugn och ro inför säljstarten. 

 

Vad är ett planprogram?

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete av ett markområde, kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. 

 

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som visar hur ett markområde får användas. Detaljplanen tas fram av kommunen. Detaljplanen kan till exempel reglera hur mycket man får bygga, hur högt och vilken typ av bebyggelse. 

 

När får jag nycklarna till lägenheten?

Nycklarna får du på tillträdesdagen/ inflyttningsdagen efter uppvisat kvitto på erlagd slutbetalning. 

 

Hur funkar det med tillträde?

På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad och går bl.a. igenom drift och skötsel för bostaden. Om betalningen har skett någon vecka innan tillträdet får vi meddelande från banken om det, i annat fall behöver du visa kvitto för att kvittera ut nycklarna. Inbjudan med datum och tid skickas som regel ut i samband med information om besiktning av bostaden.

 

När får jag tillträde? Nuvarande bostad ska hinna säljas.

I avtalet  finner du information om tillträdet.  Men eftersom avtalet som regel är upprättat tidigt i byggprocessen är tillträdet preliminärt och kan både senare- och tidigareläggas. Dock måste vi senast tre månader före tillträdet meddela dig som köpare den exakta tillträdesdagen.

 

Vad är en besiktning?

När bostaden är så gott som färdigbygg, besiktningas den för att kontrollera att arbetet är fackmannamässigt utfört.  Som regel utförs två besiktningar i bostaden innan tillträdet, en kontroll- och en slutbesiktning. Anledningen till att vi erbjuder två besiktningar är att vi då nästan uteslutande hinner att åtgärda ev. fel innan slutbesiktningen och innan du ska flytta in.

Som bostadsrättsköpare har du  möjlighet att delta under slutbesiktningen och om du har köpt en bostad i äganderättsform bjuds du in både till kontroll- och slutbesiktningen. Besiktningarna utförs av en opartisk besiktningsperson och vi rekommenderar dig att delta.

Fråga oss

Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss så återkommer vi så fort vi kan!

Den här webbsidan skyddas av Recaptcha och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.