Med trä bygger vi framtiden

Att bygga bostäder i trä är flexibelt, kostnadseffektivt och miljövänligare än att bygga i betong. Vi på Derome är specialiserade på trähusbyggnation och har kompetens och resurser att bygga i upp till åtta våningar med trästomme. Alla trästommar byggs i någon av våra fabriker och monteras på plats. Ett effektivt och miljövänligt sätt att bygga med korta byggtider och mindre vikt. När vi bygger hus i trä bidrar vi till att bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart. 

Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Ju snabbare skogen växer, desto mer koldioxid fångas upp. Så att avverka skogen, använda virket och återplantera nya träd är därmed bättre än att låta skogen stå orörd.

 

För varje träd vi avverkar återplanteras ny skog. Så i takt med att träshusbyggnationen ökar kan Sveriges skogar växa och bidra till en bättre miljö.

När vi bygger hus i trä bidrar vi till att bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart
Anna Ryberg, Hållbarhetschef Derome

Vårt ansvarstagande

Det innebär att vi verkar för en hållbar utveckling och tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vårt miljöarbete genomgår en kontinuerlig utveckling och vi arbetar aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Våra medarbetare utbildas i miljö för att var och en skall kunna bidra till att driva miljöarbetet framåt. Vi bygger lågenergiväggar och passivhus för att minska energibehovet och levererar värmesystem som tar vara på förnybara energikällor. Utöver detta satsar vi på att bli självförsörjande på förnyelsebar el från bland annat vindkraft. Huvuddelen av vår produktion är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och i vårt erbjudande till marknaden ingår miljömärkta trävaror och energieffektiva bostäder. För att fortsätta minska vår miljöpåverkan efterfrågar vi ett miljöengagemang från alla våra partners. 

Därför gillar vi trähus

  • Det är vackert och ombonat.
  • Trä är hållbart.
  • Trä en förnybar råvara.
  • Att bygga bostäder i trä är flexibelt och kostnadseffektivt.
  • Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp. När skogen växer lagrar den koldioxid. Så att skörda skogen, använda virket och återplantera nya träd är bra för klimatet.