Nu börjar vi klimatdeklarera våra bostäder

Att mäta är att veta och att veta ger oss möjlighet att arbeta mer målinriktat. Målet för oss är att vara klimatneutrala till 2030, men det är inget som sker på egen hand. Idag står bygg- och fastighetssektorn för en stor del av våra gemensamma koldioxidutsläpp - tillsammans måste vi utmana och förändra för att minska klimatpåverkan.

När vi kan se vårt personliga klimatavtryck, tror vi det skapas ännu bättre möjligheter att göra smarta val. På sikt innebär det att man kan jämföra och välja bostad utifrån klimatavtrycket.
Anders Carlsson, Teknik och FoU chef Derome

Varför klimatdeklarerar vi våra bostäder redan nu?

Ett historiskt bostadsområde

Med start hösten 2020 erbjuder vi våra kunder möjligheten att köpa en klimatdeklarerad bostad i Ängsgården i Fjärås. Det blir vårt första bostadsprojekt där du som köpare har möjlighet att få veta ditt och bostadens totala klimatavtryck. 


Om ett par år väntas detta bli ett lagkrav från Boverket och på sikt kan dessa värden användas för att jämföra olika alternativ mot varandra. Det tror vi skapar en tryggare och mer hållbar bostadsmarknad.

 

Hållbarhet för oss

Vi tycker det är viktigt att ta socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Det gör vi genom att arbeta med ständiga förbättringar i hela vår verksamhet – från hur våra anläggningar och produkter påverkar den yttre miljön till hur vi bidrar till livskraftiga samhällen.  
 

Med vårt hållbarhetsarbete vill vi driva utvecklingen framåt i de branscher som vi verkar inom. Tillsammans skapar vi lösningar som förenklar kundernas vardag och som bidrar till ett hållbart samhälle.  

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Har du frågor?

Anders Carlsson
Teknik och FoU chef