Områden vi byggt

Med trä som den gröna tråden utvecklar vi bostadsområden för alla livsstilar, från nyckelfärdiga villor till hyresrätter och bostadsrätter i flervåningshus. Vi har samlat några bostadsprojekt som vi är extra stolt över, kika runt och låt dig inspireras!

En grön stadsdel i Göteborg

Nya Kvillebäcken på Hisingen är ett signum för hållbar stadsutveckling. Här har vi byggt 217 bostäder av stadsdelens totalt 2000. Projekten har certifierats med Miljöbyggnad Silver som innebär att fokus ligger på mer effektiv energianvändning, en sundare innemiljö samt tydliga krav på de byggnadsmaterial som används. Det innebär att de som flyttat in i bostäderna har goda förutsättningar för ett riktigt hållbart boende.

Från äppelodling till levande stadsdel

Norr om Varberg ligger Göingegården. Det som tidigare till stor del bestod av äppelodlingar har vi, med vår förkärlek till trä, omvandlat till en ny stadsdel. Målsättningen har varit att skapa levande bostadsområden med stor variation och som tar hänsyn till den kringliggande naturen. 

Mittemellan hav och natur

Sandlyckan i Kullavik ligger naturskönt beläget i kulturlandskapet mellan hav och skog. Här har vi byggt ett helt nytt bostadsområde med 110 bostäder i olika upplåtelseformer.

Ett bostadsområde på naturens villkor

Norra Hallsås utanför Lerum är idag ett område med alla boendeformer, där husen smälter in i den orörda naturen runt omkring. Här har vi byggt och utvecklat fem kvarter med totalt 90 hus byggda i trä.

En charmig lågbyggd trästad

Med sina små gator och gränder, låga trähus och insynsskyddade trädgårdar är Stadsparken en utveckling av Mariefreds befintliga stadskärna. När området är färdigbyggt kommer det finnas ungefär 270 bostäder i den grönskande stadsdelen.