Göingegården

Norr om Varberg ligger Göingegården – en stadsdel helt i trä. Här samsas hyres- och bostadsrätter med radhus och lösvirkesvillor, allt utvecklat och byggt av oss på Derome.

Det som tidigare till stor del bestod av äppelodlingar har vi, med vår förkärlek till trä, omvandlat till en ny stadsdel. Målsättningen har varit att skapa levande bostadsområden med stor variation och som tar hänsyn till den kringliggande naturen. Nyligen togs första spadtaget för de två sista husen i området. De kommer att bli Hallands högsta trähus. När de står klara under 2020 har vi färdigställt nästan 500 bostäder i området. 

Samhörigheten i grannskapet genomsyrar boendeformerna oavsett om man väljer att bo i villa, radhus eller flerfamiljshus. Himleån och den gamla Göingegården är redan i dag attraktionspunkter och genom att rusta upp gården kan man addera ytterligare värden. Det skapar förutsättningar för människor att bosätta sig och stanna kvar i området under en lång tid, även när ålder och familje-förhållande förändrats.
 

Län Halland
Kommun Varberg
Bostadstyper Flerbostadshus, kedjehus, radhus och friliggande villor
Ägandeformer Äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter
Antal bostäder ca 500
Byggår 2008-2020

Vad är på gång i Göingegården?

Göingegården är ett område under fortsatt utveckling. 
För att ta del av aktuella projekt och kommande bostäder, kika in på vår stadsdelssida för Göingegården.