Kvillebäcken

En grön, central och stadsmässig stadsdel. Ett signum för hållbar stadsutveckling, där vi som byggt bidragit till en social, ekonomisk och ekologisk stadsdel.

När planen för området togs fram var ekologisk och social hållbarhet viktiga ledstjärnor. Kvillebäcken är en cykel- och gångvänlig stadsdel med cykelbanor, gångfartsgator, cykelpooler och det finns gott om cykelparkeringar. Det finns även tillgång till bilpool och lådcykelpool.

 

Arkitekturen växlar i färg och stil och förstärker känslan av en varierad stadsdel. Nyckelorden när Kvillebäcken byggdes var att det skulle bli en grön, central och stadsmässig stadsdel. Området har flera gröna ytor med en växtlighet som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och några av byggnaderna i Kvillebäcken har gröna tak.

 

Målet har varit att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden som du hittar i till exempel Köpenhamn och London.

 

Runt själva bäcken som rinner genom området ligger Kvillebäcksparken. Parken har formen av ett långsträckt rum och innehåller både lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.

 

Intill Kvillebäcken ligger Backaplan med en av Göteborgs största köpcentrum. Här hittar du också Hjalmar Brantingsplatsen som är navet i kollektivtrafiken för den här delen av Hisingen.

Län Västra Götaland
Kommun Göteborg
Bostadstyp Flerbostadshus
Ägandeform Bostadsrätter
Antal bostäder 218
Boyta 30-80 kvm
Byggår 2013-2017
Arkitekt Fredblads Arkitekter
Målet har varit att skapa en trivsam om levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden som du hittar i t ex Köpenhamn och London

Miljöcertifierade hus

Våra bostadshus har certifierats med Miljöbyggnad Silver som innebär att fokus ligger på mer effektiv energianvändning, en sundare innemiljö samt tydliga krav på de byggnadsmaterial som används. De som flyttat in har goda förutsättningar för ett riktigt hållbart boende på flera sätt. Allt ifrån skalet med stomme, fasad och tak till inomhusmiljöer med miljövänliga golv, kök och bra energieffektivitet.