Hållbara bostäder

Vi älskar trä. Och vi är stolta över att våra trähus bidrar till ett samhälle som värnar om vår gemensamma framtid. Tillsammans skapar vi lösningar som möter dina behov idag. Och som håller för framtiden.

 Vårt viktigaste bidrag till klimatet är att välja trä som byggmaterial. Trä är en inhemsk, förnybar råvara som förbrukar mindre energi än andra byggmaterial och bidrar till lägre utsläpp av koldioxid. Det är också vackert att se på och ger ditt hem en varm och ombonad känsla. Ett hem du vill bo länge i.

Energianvändningen i Deromes bostäder ligger idag 30 - 40 procent lägre än vad Boverkets byggregler föreskriver. Vi arbetar alltid med genomtänkta lösningar för energibesparing. Vi bygger lågenergiväggar, har bra fönster med god energiprestanda, använder energisnåla system för värme och ventilation och installerar energibesparande funktioner för belysning, vattenanvändning och innetemperaturer.

Vårt klimatskal

Klimatskalet på ditt hus består av lågenergifönster, dörrar, väggar, golv och tak. Genom att öka isoleringen i väggar, tak och i grunden, välja lågenergifönster och installera en effektiv frånluftsvärmepump med bra värmeåtervinning, kan vi pressa energiförbrukningen rejält. För att minska luftläckaget har vi dessutom en väl genomtänkt placering av plastfolien som skapar lufttäthet i hela klimatskalet. 

Visste du att plastfolien som vi använder i vårt klimatskal kan liknas vid en ulltröja? Utan en vindtät jacka utanpå ulltröjan mister den sin värmande funktion, oavsett hur många lager på lager med ull som används. Samma princip gäller för ditt hus!

Bygga hus i fabrik

Många av våra hus börjar byggas redan i fabriken. När vi monterar färdiga hus på byggplatsen går det snabbt och kunderna kan oftast flytta in i husen redan inom 18 veckor. Eftersom produktionen sker i fabriker minskar vi antalet transporter till byggplatsen och störningarna för kringboende. 
Att bygga trähus i en industriell process gör att vi kan säkra kvalitet, miljöprestanda och effektivitet. Kvaliteten på produkterna blir bättre då materialet inte utsätts för väder och vind. Produktionen är materialoptimerad för att minimera spill och komponenterna blir skräddarsydda på millimetern. Här minskar vi vårt avtryck genom att inte slänga överblivet spill och nyttja så mycket som vi bara kan av varje komponent.

Vi bygger i trä

Vi är proffs på att bygga i trä som är klimatsmart, koldioxidneutralt och förnybart. Att välja ett hus i trä framför andra byggmaterial medför stora vinster för vårt klimat. Med våra trähus bidrar du till ett samhälle som är långsiktigt hållbart, till vår gemensamma framtid.

Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp. När skogen växer lagrar den koldioxid. Så att skörda skogen, använda virket och återplantera nya träd är bra för klimatet. Visste du att för varje träd vi skördar planterar vi minst två nya?

Klimatdeklarerade bostäder

En klimatdeklaration innebär att vi presenterar bostadens klimatavtryck från byggskedet för varje bostad – det vill säga från råvaruutvinning, via tillverkning av produkter och material till byggplatsens påverkan, samt tillhörande transporter. På sikt kan dessa värden användas för att jämföra olika alternativ mot varandra. Det tror vi skapar en tryggare och mer hållbar bostadsmarknad. Från hösten 2020 erbjuder vi bostäder som är klimatdeklarerade.

Vi bygger i trä - det bästa byggmaterialet