Hållbarhet

Vi är specialiserade på trähusbyggnation och hållbart byggande – miljövänligt, socialt och ekonomiskt.

Det är viktigt för oss att vara med och driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Kunskapen som vi får genom våra olika utvecklingsprojekt delar vi med oss av för att hela branschen snabbare ska kunna ställa om till ett mer hållbart byggande.

När vi bygger bostadsområden så har vi människan i fokus. Vår målsättning är att skapa levande och trivsamma områden med varierande typer av bostäder för människor i olika livssituationer. Att bygga våra bostäder i trä, som är ett hållbart och förnyelsebart byggmaterial är för oss en självklarhet.

Hållbara bostäder
Ansvarstagande
Social hållbarhet i bostadsområden
Hållbara bostadsområden