Sandlyckan

Naturskönt beläget i kulturlandskapet mellan hav och skog.

I Sandlyckan har vi byggt ett nytt bostadsområde med ca 110 bostäder i olika upplåtelseformer. Här samsas villor med bostadsrätter och hyreslägenheter. Samtliga bostadshus är byggda i trä. Flerbostadshusen i området påminner om landsbygdens större lador med sin stående träpanel i varierande bredder, branta tegeltak och vindsluckor till fönstren.

 

Stora, höga fönster ger en modern känsla samtidigt som material och kulör knyter an till svensk byggtradition. En fin balans där gammalt möter nytt. I området har vi också byggt ett äldreboende och en gruppbostad för Kungsbacka kommuns räkning. 

Län Halland
Kommun Kungsbacka
Bostadstyper Flerbostadshus, kedjehus, friliggande villor, gruppboende och äldreboende
Ägandeformer Äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter
Antal bostäder 164
Byggår 2015-2019
Arkitekt Liljewall arkitekter och Fredblad Arkitekter
Som en del i en helhet har arkitekten skapat en modern hustyp med släktskap till traditionell arkitektur i volymer, färg och materialval
Utdrag ur motivering, Kungsbacka kommuns arkitekturpris

Arkitekturpris till kvarteret Seglarängen

När 2018 års vinnare av Kungsbacka kommuns arkitekturpris utsågs var det Derome Mark & Bostad som kammade hem vinsten i kategorin Bostadshus, tillsammans med arkitektbyrån Liljewalls. Husen som tilltalade juryns öga var de röda enplanshusen som har byggts i Deromes nya kvarter Seglarängen i Sandlyckan, Kullavik.