Norra Hallsås

Tyd terrängen, lyft pennan när marken ber om det och lägg husen bara där landskapet, solen och vinden gör det naturligt – blev visionen som ligger till grund för hela Norra Hallsås.

För bara några år sedan var Norra Hallsås en öde, skogsklädd bergskulle med vildvuxen natur. Idag har naturen fått nya invånare. Med en gemensam vision har Norra Hallsås försiktigt bebyggts med ca 300 bostäder som både smälter in i den orörda naturen och sticker ut med sin originalitet. 

 

Vi på Derome har tillsammans med arkitekterna Mikael Sonnsjö och Josefina Nordmark utvecklat fem kvarter med totalt 90 hus byggda i trä. För oss är det viktigt att de som ska bo i våra hus och områden får en plats inte bara att bo på utan också att leva på. Genom att låta husen samspela med tallar, berghällar och blåbärsris öppnar vi upp för ett liv närmare naturens lugn. Vi är också måna om de naturliga mötesplatserna utanför husen och vill göra det enkelt för människor att mötas. 
 

Bostadstyper Friliggande villor, radhus och kedjehus
Ägandeform Äganderätter
Antal bostäder 89
Boyta 124-160 kvm
Byggår 2007-2018
Arkitekt Mikael Sonnsjö och Josefina Nordmark
Ett utmärkt och smakfullt exempel på hur bostadsbyggande kan ske på naturens villkor och samtidigt bevara skogens rofyllda lugn

Områdets vision

Kommunen arbetade tillsammans med 3 arkitekter fram en vision för området. "Tyd terrängen och lyft pennan när marken ber om det och lägg husen bara där landskapet, solen och vindarna gör det naturligt."

  • Hus och vägar anpassas till landskapen och naturen, inte tvärtom.
  • Smala slanka huskroppar med mörka fasader som passar in i skogen.
  • Bygg på höjderna och sluttningarna där utsikt och solinstrålning tas till vara.
  • Smala vägar slingrar sig fram i landskapet.
  • Omsorg om detaljer – elskåp, belysning, mm.