Vårt ansvarstagande

I ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi ständigt utvecklas och hitta nya lösningar. Vi utmanar vår tids rådande normer och strävar hela tiden efter att utveckla oss och våra produkter. Det är vårt ansvarstagande och löfte för framtiden.

Inom koncernen gör vi stora och viktiga satsningar inom hållbarhet och vi deltar i ett flertal samarbeten och utvecklingsprojekt för en mer hållbar och grön värld. Vi har påbörjat resan mot att bli klimatneutrala till 2030 och att bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde. Vår drivkraft att ständigt förbättra oss finns i alla led – både att utveckla den egna individen och ständigt genomföra verksamhetsförbättringar på alla avdelningar inom koncernen.

Vi samarbetar med såväl grundskolor som högskolor och tar löpande emot studenter som vill göra praktik och examensjobb hos oss. Detta ger oss ett enormt mervärde och gör att vi testar nya vägar, driver oss framåt och håller oss aktuella.

Vi ska bli klimatneutrala

Vi har ett koncernmål att bli klimatneutrala till 2030 och har även som ambition att bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde. För att klara det ska vi minska vårt CO2-avtryck i hela kedjan från skog till färdigt hus. Vi har nått målet när vi har en klimatneutral verksamhet, dvs när våra utsläpp av klimatpåverkande ämnen är helt minimerade, eller balanserade av inbindning av CO2 i våra produkter eller av våra satsningar på förnybar energi.

Ett annat led för att nå vårt mål om att vara klimatneutrala till 2030 är att utbilda våra medarbetare för att bli mer medvetna, samt att också ändra beteende. Därför pågår arbetet med att utforma en klimatskola för våra medarbetare.

Färdplaner för att bli fossilfri

Fossilfritt Sverige är en plattform för samverkan med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det har legat som grund till en färdplan för hur branschen ska bli fossilfri. Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft till år 2045 blev klar under 2018. Malmö stad är än mer offensiva och har tagit fram en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till år 2030. Vi har signerat båda dessa färdplaner!

Utvecklingsprojekt & innovation

Inom koncernen deltar vi i ett flertal samarbeten och utvecklingsprojekt för en mer hållbar och grön värld.

  • Tillsammans med Göteborg stad genomför vi innovationsprojektet Hoppet, startskottet för ett fossilfritt byggande.
  • Zero Sun, ett så kallat off-grid projekt där en standardvilla ska bli självförsörjande på energi, året om, frånkopplat elnätet. Huset kommer från vårt koncernbolag A-hus.
  • Bioinnovation, ska reducera klimateffekten som den svenska byggsektorn står för samt föra nya innovativa och hållbara byggnader närmare marknaden. Konkret ska man ersätta fossila isolermaterial med biobaserade, samt att skapa robusta konstruktioner med färre skikt och därmed färre material.
  • Innovative Design for the Future – Use and Reuse of Wood Components undersöker hur man kan återanvända trä från befintliga byggnader. Kunskapen ska komma till nytta i vår produktion, så att vi underlättar framtida återbruk av det vi bygger i dag.

    Läs mer om våra utvecklingsprojekt inom koncernen

Vi brinner för lokalsamhället

Vi engagerar oss på de orter där vi, inom koncernen, har verksamhet. Genom sponsring ger vi människor möjligheten att utvecklas. Vi stödjer fler än 80 föreningar och projekt, som har värderingar och mål i linje med våra.  

De flesta av våra samarbeten riktar in sig på barn- och ungdomsverksamhet. Ofta rör de idrott & hälsa. Men vi sponsrar även föreningar och projekt som arbetar med miljö & hållbarhet, forskning & utveckling.  

Skolsamarbeten

Vi samarbetar och engagerar oss i skolor. Vi har samarbeten med högskolor, tar emot studenter som vill göra examensjobb och praktik. Vi är även engagerade i samverkansprojekt mellan skola och arbetsliv (SKAL-projekt), där högstadieelever bland annat får vara med och skissa på olika bostadsområden. 

Lärande bygg

Inom koncernen deltar vi i projektet Lärande Bygg - Integration på riktigt, tillsammans med bland andra Brixly. Projektet ger nyanlända i Sverige möjlighet att varva studier i svenska språket med byggpraktik på arbetsplatser. Utbildningen pågår under ett år, varav minst 70 procent av tiden på arbetsplats.

Certifieringar blir en trygghet

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, det ger kunderna en trygghet att veta att det som vi levererar följer dessa. I tillägg är flera av våra bostadsprojekt märkta enligt Miljöbyggnad. Vi har även en grundlicens för Svanen och påbörjar arbetet med att Svanenmärka våra bostadsprojekt.

 

Den skogliga verksamheten, sågverken och impregneringsanläggningen är spårbarhetscertifierade enligt FSC- och PEFC-standarderna. Sågverken och impregneringsanläggningen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Derome Bygg & Industri samt Derome Träteknik är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och har spårbarhetscertifiering enligt PEFC-standarden. Derome Husproduktion är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt har grundlicens för Svanen.

Samarbetspartners och leverantörer

Inom koncernen köper vi in artiklar från flera hundra leverantörer. För oss är det viktigt att välja samarbetspartners som delar våra värderingar inom hållbarhet. Därför har vi i våra avtal kravtexter både kring miljömässig hållbarhet kopplat till produkterna och kring social hållbarhet, kopplat till hur produkterna är producerade. Vi arbetar med att skapa rutiner för att säkerställa att våra leverantörer lever upp till de krav vi specificerar i koncerngemensamma avtal. 

Ständiga förbättringar

Vi drivs av att ständigt förbättra det egna arbetet i hela företaget. Vi vill minimera slöseri och ta vara på medarbetare, material och tid på bästa sätt. Det ger ökat kundvärde och roligare arbete. Målet har vi nått när alla avdelningar jobbar systematiskt med förbättringsarbete och när verksamheten växer på våra olika marknader.