Våra hållbara bostadsområden

Med trä som förstahandsval utvecklar vi levande bostadsområden där människor bor, lever, trivs och känner sig trygga. Vi satsar på hållbart byggande – miljövänligt, socialt och ekonomiskt.

Socialt hållbara bostadsområden

När vi planerar ett bostadsområde strävar vi efter variation och bygger för människor i olika livssituationer, allt ifrån småhus och villor till bostadsrätter och hyresrätter i flervåningshus. Med utgångspunkt från livet som ska levas på platsen, så bygger vi i samklang med omgivande natur och den lokala platsens ursprung och historia är viktig. Vi skapar trygga utemiljöer där människor kan mötas, oavsett om det är för lek, sällskap eller vila. Allt ifrån motionsslingor, lekplatser och grillplatser till cykelförråd med servicemöjligheter, odlingslotter och gemensamt orangeri.

Vi bygger våra bostäder tillsammans med flertalet olika entreprenörer. I första hand jobbar vi med lokala företagare och på så sätt bidrar vi inte bara med bostäder, utan också med arbetstillfällen på de orter vi bygger.

 

Miljömässigt hållbara bostadsområden

I vår roll som samhällsbyggare finns en stor fördel i den hållbara resan då vi äger hela kedjan – från skog till färdigt hus. Genom att skapa tillväxt i skogen och att använda förnybar skogsråvara skapar vi mest klimatnytta. Vi älskar trä. Och vi är stolta över att våra trähus bidrar till ett samhälle som värnar om vår gemensamma framtid. 

Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för de boende att leva hållbart i våra bostadsområden. Vi planerar gärna för bilpooler, bra cykelmöjligheter, enkla sopsorteringslösningar och nästan alla våra bostäder förbereds för elbilsladdning.

Ekonomiskt hållbara bostadsområden

Levande bostadsområden skapas genom möten mellan olika människor. När vi utvecklar ett bostadsområde strävar vi efter en variation bland de boende. Vi bygger hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i olika storlekar för olika behov. Genom att kunna erbjuda alla olika boendeformer har vi möjlighet att bidra till ekonomiskt hållbara bostadsområden. Och i våra områden finns det oftast en bostad för alla, oavsett vilken fas i livet du befinner dig.