Integritetspolicy och användarvillkor

Vi på Derome Bostad sätter stor vikt vid din personliga integritet och har därför en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vår integritetspolicy i korta drag

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster. Derome Bostad samt alla övriga bolag som ingår i Deromegruppen följer nedanstående riktlinjer för att skydda din integritet i samband med detta.

  • Vi ser till att all information lagras säkert.
  • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
  • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
  • Vi säljer ingen information till tredje part.
  • Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

 

Nedan kan du läsa mer i detalj hur vi hanterar den data vi samlar in.


1. Insamling av information och spårning när du besöker vår webbplats

Vid ditt första besök på vår webbplats kan vår webbplats automatiskt skicka en s.k. cookie till din dator. En cookie är en fil som identifierar dig som en unik användare. Den lagrar personliga preferenser och användardata i din webbläsare. Cookies identifierar inte dig med namn.
Du kan stänga av användandet av cookies på din webbläsare, dock kan då vissa tjänster som tillhandahålls av vår webbplats sluta fungera korrekt. För ytterligare information om cookies se www.pts.se/cookies

Derome använder cookies och Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen eller bankuppgifter. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till att se vem som besöker webbplatsen.


2. När du fyller i formulär på vår webbplats

2.1. Ansökan till ledig tjänst eller spontanansökan

Om du söker en ledig tjänst hos Derome lagrar och hanterar vi informationen för att kunna kontakta dig i rekryteringssyfte. All insamling av information sker genom vårt externa rekryteringsverktyg, Rekrytera. Vi lagrar informationen under 24 månader. Om du skickar in en spontan ansökan lagrar vi informationen under 6 månader i syfte att eventuellt kontakta dig gällande den typ av tjänst du visat intresse för.

 

2.2 Anmälan till nyhetsbrev samt Intresselista

Anmälan till våra intressentlistor sker via ett formulär som är kopplat till vårt system för utskick av e-post och sms. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande vi inom Derome Bostad som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avprenumerera på utskick från oss. Vid inskickande av intresseanmälan samtycker du till att vi använder dem för att kommunicera med dig kring kommande projekt. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje man (förutom dom av oss anlitade säljarna). Dina uppgifter sprider vi inte vidare till någon som inte är en del av projektet. Det är ditt ansvar att vi har rätt kontaktuppgifter.

 

2.3 Användning av digitala tjänster

När du registrerar dig i samband med offertförfrågan, event, som kund för e-handelsköp eller som användare av någon av våra andra digitala tjänster lagrar och hanterar vi information om dig för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster och produkter, uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och ge dig en personlig service. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att bjuda in dig till kommande event eller marknadsföra produkter eller tjänster.


3. Informationssäkerhet

Derome är noga med säkerheten runt personlig information. Samtliga personuppgifter behandlas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt lag ställs på säker behandling av personuppgifter.


4. Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på gdpr@derome.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.


5. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Derome Bostad längre lagrar din information, vänligen kontakta oss så raderar vi den.


6. När gäller denna integritetspolicy?

Vår integritetspolicy gäller för tjänster kopplade till våra webbplatser. Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med maj 2018.


7. Ändringar

Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Vi kommer inte att minska de rättigheter som anges här, men vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy utan att aktivt kontakta dig. Besök gärna denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Du kan när som helst kontakta Derome Bostad eller Derome för att begära ut, korrigera eller radera den information vi har lagrad om dig.

Om du har ytterligare frågor om Derome eller Derome Bostads lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss:

Derome AB (orgnr 556120-4487)
432 87 Veddige
0340-66 64 25
gdpr@derome.se

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 med uppdateringar 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.