Samhällsbyggare i tiden

Vi på Derome skapar platser där människor kan leva och känna sig trygga. Platser där barn kan leka och växa upp – hållbart för framtiden.

Från skog till färdigt hus

Vi älskar att utveckla råmark till levande samhällen för alla människor, därför erbjuder vi olika typer av bostäder. När vi planerar ett bostadsområden strävar vi efter variation och bygger villor, bostadsrätter och hyresrätter. Alla ska få plats och alla ska få leva. Genom vårt arbete med belysning, vägar och planering skapar vi trygga och tillgängliga boendemiljöer.

 

I vår roll som samhällsbyggare finns en stor fördel i den hållbara resan då vi äger hela kedjan – från skog till färdigt hus. Genom att skapa tillväxt i skogen och att använda förnybar skogsråvara skapar vi mest klimatnytta.

Som samhällsbyggare tar vi vårt ansvar. För idag, i morgon och för kommande generationers framtid
Peter Mossbrant, VD Derome Hus