Vanliga frågor och svar

Att köpa en ny bostad är en stor affär. För att känna dig trygg i ditt bostadsköp är det viktigt att du får svar på dina frågor. Vi har samlat de vanligaste frågorna från våra kunder om allt från ekonomi till byggnation. Fäll ner flikarna för att läsa mer om den del du är intresserad av. Hittar du inte det du söker så använd kontaktformuläret längst ner på sidan.

Vad ingår som standard i era bostäder?     

Hos oss är varje bostadsområde unikt och vad som ingår som standard varierar beroende på vad för typ av bostad det är. Exakt vilka produkter som ingår som standard och vilka inredningsval du kan göra hittar du i den digitala tillvalsportalen. Länken ligger under respektive bostad här på hemsidan. Besök sidan Inredningsval för att se vilka leverantörer vi samarbetar med.  

  

Var hittar jag information om vilka val jag kan göra? 

Vilka produkter som ingår som standard och vilka inredningsval du kan göra hittar du i den digitala tillvalsportalen. Länken ligger under respektive bostad här på hemsidan. 

   
När ska jag göra mina inredningsval? 

När du köpt en bostad och tiden för att göra inredningsval närmar sig, får du en tidplan av oss. Den ger dig en överblick över när dina inredningsval hos oss och respektive entreprenör måste vara gjorda för att bostaden ska bli klar i tid.  

  

Hur gör jag mina inredningsval? 

Efter att du har köpt bostad, kontaktar vi dig för att informera om tillvalprocessen. De flesta inredningsvalen görs direkt med oss på Derome och några görs direkt hos våra leverantörer och entreprenörer. Inredningsvalen som görs via oss, gör du i en digital tillvalsportal. Du får då en unik länk till just din bostad där du ser den standard som ingår samt de inredningsval du kan göra och vad den eventuella tillvalskostnaden blir. När du gjort dina val signeras de digitalt och vi gör sedan beställningar utifrån det. Givetvis hjälper vi till om du inte har tillgång till dator. Några tillval kan göras direkt med våra leverantörer och entreprenörer. De har fackmannamässig kunskap om sitt område vilket ger dig som köpare både bättre service och större valmöjligheter. Vid tillval av denna typ upprättas ett avtal er emellan och eventuell extra kostnad faktureras direkt till dig, 

 
Var kan jag se de olika inredningsprodukterna? 

Kontakta din projektledare eller kundansvariga som ger information om var närmaste återförsäljare finns.    

  

När ska tillvalen betalas? 

För äganderätt: De tillval som du gör via vår tillvalsportal betalas två månader innan tillträde. I de fall där tillval görs direkt med entreprenörer, upprättas ett avtal mellan dig och entreprenören. Eventuell extra kostnad faktureras då direkt till dig. Vi rekommenderar att du som köpare avtalar att en del av beloppet ska betalas först efter slutbesiktningen, så att du har möjlighet att godkänna produkten och arbetet innan betalningen ska vara gjord.  

För bostadsrätt: De tillval som du gör i vår tillvalsportal ska betalas innan tillträdet. I de fall där tillval görs direkt med entreprenörer, upprättas ett avtal mellan dig och entreprenören. Vi rekommenderar att du som köpare avtalar att en del av beloppet ska betalas först efter slutbesiktningen, så att du har möjlighet att godkänna produkten och arbetet innan betalningen ska vara gjord.  

  

Kan jag köpa in egna material som ni sätter in? 

Om du vill välja egna produkter, utanför vårt sortiment, ska de monteras in efter tillträdet. Det beror på att det vid eventuella reklamationer kan bli svårt att reda ut ansvarsfrågan.  

  

Kan jag välja bort materialval och få ersättning för dem? 

I bostadens digitala tillvalsportal visas de produkter som du kan välja och om det är möjligt att välja bort någon produkt. För vissa produkter görs ett prisavdrag om du väljer bort dem.  

  

Kan jag göra ändringar i planlösningen? 

I de bostäder där det finns tillvalsplanlösningar framtagna kan du välja mellan dessa. Det framgår i säljbroschyren och på bostadssidan här på hemsidan. Det är inte möjligt att göra ytterligare förändringar.   

  

Vad tål väggarna? 

Väggarna i våra bostäder kan vara uppbyggda på olika sätt. Vill du ha mer information om en specifik bostad, kontaktar du projektledaren för bostadsprojektet.  

  

Kan jag välja inglasad balkong? 

Om det är möjligt framgår det i säljmaterialet.  

  

Får jag titta på min bostad innan inflyttning? 

Vi försöker ordna med enstaka besök under byggtiden om säkerheten kan garanteras och det är tidsmässigt möjligt. I vissa projekt får du möjlighet att göra tillval med våra entreprenörer och kan då träffas i bostaden för att gå igenom olika val. Du blir också inbjuden till slutbesiktningen som görs innan tillträdet. Då kan du kontrollera dina inredningsval.   

När ska jag betala min lägenhet? (bostadrätt) 

1. När du skriver bokningsavtal betalar du en bokningsavgift på 30.000 kronor. Då reserverar vi bostaden åt dig. 

2. När du skriver förhandsavtal betalas 5% av priset (max 150 000 kronor). Redan inbetald bokningsavgift ska dras av från beloppet. 

3. Senast på tillträdesdagen ska resten av priset för bostaden betalas. 

4. De tillval som har gjorts via vår digitala tillvalsportal ska vara betalda innan tillträdet.  

I de fall där tillval görs direkt med entreprenörer, upprättas ett avtal mellan dig och entreprenören. Eventuell extra kostnad faktureras då direkt till dig och fakturans förfallodatum gäller.  

 

När ska jag betala mitt hus? (äganderätt) 

1. Vid köpet tecknar du ett köpeavtal för tomten och ett entreprenadavtal för att bygga huset. När avtalen är signerade får du en faktura på handpenningen för tomten på 100.000 kronor som ska betalas.  

2. När tomtköpet görs betalas resterande del av tomtpriset.  

3. Vid husleverans betalas 50% av entreprenadpriset. 

4. Två månader innan tillträdet betalas 35% av entreprenadpriset samt kostnad för eventuella tillval som du gjort med oss. 

5. Vid tillträde betalas resterande 15% av entreprenadpriset.  

 

I entreprenadkontraktet finns en betalningsplan med veckor för respektive betalning.  

  

Vad är insats och upplåtelseavgift? 

Insatsen baseras på ett kvadratmeterpris och är lika för lägenheter med samma antal kvadratmeter. Upplåtelseavgift är den del av priset som styrs av marknadsvärdet, alltså det som skiljer två lägenheter med samma antal kvadratmeter i en bostadsrättsförening. Upplåtelseavgiften kan påverkas av exempelvis våningsplan, havsutsikt, uteplats/balkong, solläge etc. 

  

Vad är ett byggnadskreditiv? 

Det är en kredit som används när du bygger en ny bostad och som används för att betala stora fakturor under byggtiden. När bostaden är färdigbyggd läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt bolån.  

 

Får en juridisk person köpa en bostadsrätt? 

Nej, en juridisk person får inte köpa en bostadsrätt. Ett undantag är bostadsrättslokaler. 

  

När ska jag betala månadsavgiften för min bostadsrätt? 

Månadsavgiften betalas till bostadsrättsföreningen i förskott varje månad. 

  

Kan jag anmäla om autogiro för min månadsavgift? 

Kontakta bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare om du vill att månadsavgiften dras via autogiro. 

  

När ska jag betala tomten, hur går det till? 

1. Vid köpet tecknar du ett köpeavtal för tomten. När avtalet är signerat får du en faktura på handpenningen på 100.000 kronor som ska betalas. 

2. Resterande del av tomtpriset betalas enligt tillträdesdag på köpekontraktet. Vanligtvis hjälper mäklare eller bank till med tillträde och betalning av tomten. Derome skickar samtliga underlag till mäklare/bank, dvs köpebrev på tomten, fullmakt, registreringsbevis, värdebevis (om tomten inte har ett taxeringsvärde) och faktura. Efter betalningen söker mäklare/bank lagfart på tomten. 

  

När ska jag kontakta banken? 

I samband med att du ska teckna ett bindande avtal bör du kontakta din bank för att säkerhetsställa att du kan finansiera din bostad. 

  

Vad är betalningssäkerhet? 

En betalningssäkerhet är ett dokument som upprättas av din bank. Det innebär att Derome är garanterade pengarna som motsvarar entreprenadsumman för ditt hus plus eventuella tillval. 

  

När får jag tillbaka min spärrförbindelse? 

Spärrförbindelse är en typ av betalningssäkerhet mellan oss och dig som kund. När köpesumman är betald skickar vi tillbaka spärrförbindelsen till banken. 

  

Vart ska jag/banken skicka pantsättningshandlingar? 

Om du lånar till din bostadsrätt så kommer banken att skicka ut pantsättningshandlingar till föreningens ekonomiska förvaltare.  

 

Bokningsavtal - vad är det? 

I samband med att du bestämmer dig för en bostadsrätt upprättas ett bokningsavtal och en bokningsavgift betalas in. På så sätt reserveras bostadsrätten för dig fram till du skriver ett bindande förhandsavtal. Om bostadsprojektet av någon anledning inte genomförs återbetalas bokningsavgiften. 

  

Vad är ett förhandsavtal? 

Förhandsavtalet upprättas mellan dig och bostadsrättsföreningen. Avtalet förbinder föreningen att upplåta bostaden till dig och du förbinder dig att köpa bostadsrätten. I avtalet ska den ekonomiska planen för föreningen redovisas. Innan avtalet upprättas, görs en kreditupplysning på dig som köpare. I samband med avtalets upprättande ska en förskottsavgift på 5% betalas, max 150.000 kronor.  

  

Vad är ett upplåtelseavtal? 

Först när upplåtelseavtalet tecknas blir du medlem i bostadsrättsföreningen. Det ska ske före tillträdet. 

  

Vad förbinder jag mig till genom ett förhandsavtal/upplåtelseavtal? 

Förhandsavtal är ett bindande avtal och du förbinder dig i detta avtal att köpa lägenheten och bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta lägenheten till dig. Ett upplåtelseavtal är också ett bindande avtal som tecknas mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Det är då du blir medlem i bostadsrättsföreningen.  

  

Jag ska skriva på både ett köpeavtal och ett entreprenadkontrakt. Varför är det två olika avtal? 

Ett köpeavtal är ett bindande avtal på tomtköpet. Entreprenadkontraktet är dokumentet som förbinder oss på Derome att bygga det hus som utlovats åt dig. 

 

Jag vill sälja min bostadsrätt jag köpt innan jag flyttat in, hur gör jag? 

Har du endast tecknat förhandsavtal kan du inte sälja din lägenhet. Har du tecknat upplåtelseavtal kan du sälja din lägenhet men kom ihåg att du fortfarande är ansvarig att slutbetala lägenheten till bostadsrättsföreningen. All kontakt till och med tillträdesdagen sker mellan dig och bostadsrättsföreningen.  

Vad är en bostadsrätt? 

Som bostadsrätthavare är du tillsammans med dina grannar delägare i bostadsrättsföreningens fastighet. Det innebär att det är du och dina grannar som genom den styrelse ni väljer, bestämmer över ert bostadsområde. Föreningens kostnader för drift och underhåll, räntor, amorteringar samt avsättningar för yttre underhåll, betalas med årsavgifter (hyror) som du och övriga medlemmar betalar månadsvis till föreningen. Årsavgifternas storlek ska täcka föreningens självkostnader och beslutas av föreningens styrelse.  

 

Hur funkar det med tillträde? 

På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad och går bland annat igenom drift och skötsel. Om betalningen har skett någon vecka innan tillträdet får vi meddelande från banken om det, i annat fall behöver du visa kvitto för att kvittera ut nycklarna. Inbjudan med datum och tid för tillträdet får du som regel ut i samband med information om besiktning av bostaden. 

  

Vad är en samfällighet? 

En samfällighet är en egendom, till exempel mark eller byggnad, som tillhör flera fastigheter gemensamt. Samfälligheten ska vara till nytta för fastigheten och kan exempelvis vara en väg, sophus eller vatten- och avloppsledningar. 

  

Vad ingår i månadsavgiften? 

Vad som ingår i månadsavgiften varierar i våra bostadsprojekt. I kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen för din bostadsrättsförening framgår vad som ingår i månadsavgiften. 

 
Vad ansvar jag för i min lägenhet? 

Vid köp av din lägenhet får du en gränsdragningslista som reglerar ditt respektive bostadsrättsföreningens ansvar.  

  

Vad innebär skötselyta? 

I vissa föreningar tilldelas du som bostadsrättshavare en skötselyta. Denna skötselyta får du använda och du är även ansvarig för att sköta om den. 

  

Får jag hyra ut min bostadsrätt i andra hand? 

Du får hyra ut din bostadsrätt i andra hand om du har godtagbara skäl som exempelvis:  

  • Arbete eller studier på annan ort 
  • Provbo med partner 
  • Tillfällig utlandsvistelse 
  • Eget boende på vårdhem 
  • Vård av anhörig 
  • Tid för att sälja svårsåld bostadsrätt.  

För uthyrning i andra hand krävs alltid styrelsens tillstånd. Styrelsen godkänner endast andrahandsuthyrning under en tidsbegränsad period, längst ett år i taget. Styrelsen godkänner inte uthyrning till juridiska personer. 

  

Jag vill sälja min bostadsrätt jag köpt innan jag flyttat in, hur gör jag? 

Har du endast tecknat förhandsavtal kan du inte sälja din lägenhet. Har du tecknat upplåtelseavtal kan du sälja din lägenhet men kom ihåg att du fortfarande är ansvarig att slutbetala lägenheten till bostadsrättsföreningen. All kontakt till och med tillträdesdagen sker mellan dig och bostadsrättsföreningen.  

  

Vad gäller vid rökning? 

Vid rökning på föreningens fastighet är det viktigt att tänka på den allmänna trivseln. Tag hänsyn till dina grannar och tänk på att rök lätt tar sig in i fastigheten via tilluftsventilerna. 

  

Får jag grilla på min balkong? 

Ja, du får grilla med elgrill på din öppna balkong. I många bostadsrättsföreningar finns det en gemensam grillplats på innergården, där du kan grilla med kol. 

  

Får jag sätta upp markiser, staket, vind-/insynsskydd, skärmvägg eller liknande fast utrustning? 

Eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten, måste du ha ett godkännande från styrelsen innan du monterar upp exempelvis ett staket eller liknande. I vissa kommuner kan det även krävas bygglov. 

  

Vilka abonnemang måste jag själv teckna? 

Vilka abonnemang du själv måste teckna varierar för olika bostadsprojekt. I den ekonomiska planen framgår vad som ingår i din månadsavgift. 

  

Vilka försäkringar tecknar bostadsrättsföreningen? 

Bostadsrättsföreningen tecknar fastighetsförsäkring inklusive styrelseansvarsförsäkring. Som bostadsrättshavare behöver du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 

  

Behöver jag bostadsrättstillägg? 

Ja, du behöver teckna ett bostadsrättstillägg som komplement till din hemförsäkring.  

  

Hur väljs styrelsen för bostadsrättsföreningen? 

Styrelsen väljs av medlemmarna (de boende) på föreningsstämman, efter att byggnationen är färdigställd.  

  

Vem sitter i styrelsen? 

Under entreprenadtiden sitter en så kallad interimsstyrelse i bostadsrättsföreningen. Interimsstyrelsen sitter fram till projektet är färdigställt och en ny styrelse kan väljas av de boende. 

 
Hur fungerar det med eventuella osålda lägenheter? 

Om det finns osålda lägenheter vid föreningens start, köps dessa av Derome som betalar månadsavgifterna för lägenheterna till föreningen. Föreningen eller du som bostadsrättshavare löper därför ingen ekonomisk risk. Föreningens start är när föreningen har erhållit slutbevis från kommunen och föreningens lån är slutplacerade. 

 

Hur funkar det med tillträde? 

På tillträdesdagen träffas vi i ditt nya hus och går bland annat igenom drift och skötsel. Om betalningen har gjorts någon vecka innan tillträdet får vi meddelande från banken om det, i annat fall behöver du visa upp kvitto för att kvittera ut nycklarna. Inbjudan till tillträdet, med datum och tid, skickas som regel ut i samband med information om besiktning av huset. 

  

Vad är en samfällighet? 

En samfällighet är en egendom, till exempel mark eller byggnad, som tillhör flera fastigheter gemensamt. Samfälligheten ska vara till nytta för fastigheten och kan exempelvis vara en väg, sophus eller vatten- och avloppsledningar. 

  

Hur funkar det med avfallshantering? 

Kontakta kommunen dit du ska flytta i god tid före du flyttar in, för att undvika att stå utan avfallshämtning. 

  

Får jag besöka mitt hus innan inflyttning? 

Du bjuds in till kontroll- och slutbesiktning i huset. Vi försöker också ordna med enstaka besök under byggtiden om säkerheten kan garanteras och det är tidsmässigt möjligt. I vissa projekt får du möjlighet att göra tillval med våra entreprenörer och kan då träffas i huset för att gå igenom olika val. 

 

Vad har ni för leverantör av tv, bredband och telefoni? 

Det är olika i olika bostadsprojekt. Vanligtvis är huset anslutet till ett fibernät och du kan själv välja leverantör.  

 

Vad behöver man ha för hemförsäkring och när ska den tecknas? 

Vi rekommenderar att du tecknar en villa- och hemförsäkring. Villaförsäkringen tecknas utöver hemförsäkringen och täcker skador som är unika för villor och radhus. Ofta bakar försäkringsbolagen ihop dessa till en försäkring. Försäkringen ska tecknas så att den gäller från tillträdesdagen.   

 

Tecknar jag själv abonnemang för el och vatten/avlopp för mitt hus? 

Derome tecknar för avtal för el och vatten/avlopp. I samband med att du tillträder huset stäms mätarställningarna av och vi anmäler övertag av abonnemangen. 

 

Installerar ni larm i huset? 

Som kund väljer du själv om du vill installera larm och gör detta på egen hand efter tillträdet.  

 

När gör man energideklaration? 

Energideklarationen görs inom två år efter tillträdet och det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det blir gjort. 

 

När får jag nycklarna till min nya bostad? 

Nycklarna får du på tillträdesdagen efter uppvisat kvitto på erlagd slutbetalning.  

  

Hur funkar det med tillträde? 

På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad och går bland annat igenom drift och skötsel. Om betalningen har gjorts någon vecka innan tillträdet får vi meddelande från banken om det, i annat fall behöver du visa upp kvitto för att kvittera ut nycklarna. Inbjudan till tillträdet, med datum och tid, skickas som regel ut i samband med information om besiktning av bostaden. 

 

När får jag tillträde? Nuvarande bostad ska hinna säljas. 

I avtalet hittar du information om tillträdet. Men eftersom avtalet som regel är upprättat tidigt i byggprocessen är tillträdet preliminärt och kan både senare- och tidigareläggas. Dock måste vi senast tre månader före tillträdet meddela dig som köpare den exakta tillträdesdagen. 

  

Vad är en besiktning? 

När bostaden är så gott som färdigbyggd, besiktigas den för att kontrollera att arbetet är fackmannamässigt utfört. Vanligtvis utförs två besiktningar i bostaden innan tillträdet, en kontroll- och en slutbesiktning. Som bostadsrättsköpare har du möjlighet att delta under slutbesiktningen och om du har köpt ett hus i äganderättsform bjuds du in både till kontroll- och slutbesiktningen. Besiktningarna utförs av en opartisk besiktningsperson och vi rekommenderar dig att delta. 

 

Vad innebär en nyckelfärdig bostad? 

Av oss köper du alltid en nyckelfärdig bostad vilket betyder att den dagen du får nycklarna i handen, är din nya bostad redo att flytta in i. Väggarna är målade, vitvarorna står på plats och värmen är på. Men innan du flyttar in har du haft möjlighet att göra olika inredningsval för att sätta din personliga prägel på ditt nya hem.  

  

Varför ska jag välja en bostad från Derome? 

Av oss köper du en nyproducerad och nyckelfärdig bostad till fast pris. Vi bygger i trä för framtiden och när du väljer att flytta till en av våra bostäder, får du de bästa förutsättningarna för att bo klimatsmart. Våra energieffektiva hus håller en hög prestanda där klimatskalet - väggar, golv, tak och fönster - ger en energiförbrukning långt under rådande krav. På så sätt blir husen energieffektiva. Fördelarna med nyproduktion är många, Läs mer om att köpa bostad från oss. 

  

Vad innebär trygghetspaketet? 

Vi vill att din bostadsaffär ska kännas trygg och att du ska njuta av resan fram till inflyttningsdagen. Därför erbjuder vi ett trygghetspaket, som till exempel kan hjälpa vid dubbel boendekostnad och garanterar en välfungerande bostadsrättsförening när du flyttar in. Vi kan även erbjuda ett avbokningsskydd, från signering av avtal fram till inflyttning. Här kan du läsa mer om vårt trygghetspaket. 

 

Vad finns det för garantier och försäkringar? (Äganderätt)

Under tiden som ditt hus byggs, gäller Deromes entreprenadförsäkring. Vi tecknar också ett färdigställandeskydd för dig som kund och en nybyggnadsförsäkring för ditt hus som gäller i 10 år. Garantitiden för ditt hus är två år efter slutbesiktningen. Efter två år görs en garantibesiktning tillsammans med en oberoende besiktningsman. Det är du som kund som beställer garantibesiktningen och vi på Derome deltar.  

 

Vad finns det för garantier och försäkringar? (Bostadsrätt)

Under byggtiden gäller Deromes entreprenadförsäkring. Bostadsrättsföreningen tecknar en förskottsgarantiförsäkring, insatsgarantiförsäkring samt fastighetsförsäkring. Garantitiden för din bostad är fem år efter slutbesiktning. För VVS-armatur, ytskikt och vitvaror är garantitiden vanligtvis två år. Efter fem år görs en garantibesiktning tillsammans med en oberoende besiktningsman. Det är bostadsrättsföreningen som beställer garantibesiktningen där representant från Derome deltar.

  

Jag har anmält intresse för ett projekt, vad händer nu? 

När du anmält intresse för ett bostadsprojekt på vår hemsida så kommer du att få löpande information om projektet via mejl. Vi delar med oss av 3D-bilder, planlösningar och uppdateringar kring hur projektet löper på. Inför säljstart så kommer du att få allt säljmaterial skickat till dig så att du har möjlighet att förbereda dig i lugn och ro inför säljstarten.  

   

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan är ett dokument som visar hur ett markområde får användas. Detaljplanen tas fram av kommunen och kan till exempel reglera hur många bostäder man får bygga, hur högt och vilken typ av bebyggelse.  

Fråga oss

Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss så återkommer vi så fort vi kan!

Den här webbsidan skyddas av Recaptcha och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.